ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 27000m ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΝΕΟ – ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !