• Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια και την εγκατάσταση ογκομετρικών υδρομετρητών και σφαιρικών διακοπτών με τηλεσκοπική διάταξη DN15, σε αντικατάσταση ήδη υφιστάμενων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !