Διαγωνισμός για της εγκατάσταση συστημάτων ABS σε οχήματα

Για την εγκατάσταση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) σε οχήματα της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  Α.Ε. άνω των 3,5 τόνων

  • Θέμα διαγωνισμού: Διαγωνισμός για της εγκατάσταση συστημάτων ABS σε οχήματα
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 06/06/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !