ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11-2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11 2011

  • Θέμα διαγωνισμού: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 750 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 03/05/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 03/05/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/04/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !