• Θέμα διαγωνισμού: Διαχείριση χημικών αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/11/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !