Χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος

  • Θέμα διαγωνισμού: Χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 05/02/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/02/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/01/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !