Χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος με σκοπό την εκτύπωση λογαριασμών, καθώς και για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – συντήρησής του

Η Εταιρία  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό  με  σφραγισμένες  προσφορές  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος, με σκοπό την εκτύπωση λογαριασμών, καθώς και για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – συντήρησής του, με χρονική διάρκεια τα πέντε (5) έτη και με συνολικό προϋπολογισμό πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€)  περίπου, πλέον  ΦΠΑ.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  Γραφεία  της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  Τσιμισκή 98, 4ος όροφος,  την 16η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και  ώρα  10:00.

Για την «χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος με σκοπό την εκτύπωση λογαριασμών, καθώς και για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – συντήρησής του»
  • Θέμα διαγωνισμού: Χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού  μηχανήματος με σκοπό την εκτύπωση λογαριασμών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/04/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !