Χορήγηση διατακτικών σίτισης για την ΕΥΑΘ ΑΕ – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Χορήγηση διατακτικών σίτισης για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/04/2021 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/03/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !