Ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ.

Θέμα διαγωνισμού:  Ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/08/2023 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/08/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21/08/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 66514110-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/08/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !