Ασφάλιση Οχημάτων ΕΥΑΘ

Ασφάλιση Οχημάτων ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης του συνόλου των οχημάτων της, όπως αυτά φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, με τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τον νόμο καλύψεις και για το χρονικό διάστημα από 01/10/2012 έως 30/09/2013

  • Θέμα διαγωνισμού: Ασφάλιση Οχημάτων ΕΥΑΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/09/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/09/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !