Απομάκρυνση και παροχή αλεξικέραυνων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης των ραδιενεργών αλεξικέραυνων από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ και την αντικατάστασή τους με νέα αλεξικέραυνα εκπομπής πρώιμου οχετού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/06/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη ΑρχείουΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !