ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α΄ΦΑΣΗ)

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή δημοπρασία”,συνολικού προϋπολογισμού έργου 1.200.000€

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 01/02/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 26/01/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 13/01/2012
  • Θέμα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α΄ΦΑΣΗ)
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !