Αποκατάσταση Βλαβών του Δικτύου Ύδρευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Έτους 2017

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το N. 4412/2016.

  • Ημερομηνία Διαγωνισμού 03/08/2017
  • Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων 28/07/2017
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 12/08/2017
  • Θέμα Αποκατάσταση Βλαβών του Δικτύου Ύδρευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Έτους 2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !