Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2014

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/11/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 21/11/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 01/11/2013
  • Θέμα Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2014
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !