Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013

Η Δημοπρασία θα γίνει για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» προϋπολογισμού € 1.200.000,00 (με ΦΠΑ).

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 30/04/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 24/04/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 12/04/2013
  • Θέμα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !