Αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος καθολικής προστασίας στην ΕΕΛΘ

Θέμα διαγωνισμού: Αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος καθολικής προστασίας στην ΕΕΛΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/06/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/06/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !