• Θέμα διαγωνισμού: Αντικατάσταση υγρομόνωσης δύο κτιρίων στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/05/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης