Αναβολή δημοπρασίας

Από την ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνεται ότι η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευές βλαβών δικτύου Αποχέτευσης έτους 2014» που ορίσθηκε να διεξαχθεί στις 17/12/2013, αναβάλλεται.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση