Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικών AutoCAD Map 3DΑνανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικών AutoCAD Map 3D

  • Θέμα διαγωνισμού: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικών AutoCAD Map 3D
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/12/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/11/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !