Ανανέωση αδειών χρήσης Microsoft 365 και Project Plan

Θέμα διαγωνισμού: Ανανέωση αδειών χρήσης Microsoft 365 και Project Plan

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/10/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 16/10/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !