Ανανέωση αδειών χρήσης Microsoft 365 και Project Plan – Με νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών

Θέμα διαγωνισμού: Ανανέωση αδειών χρήσης Microsoft 365 και Project Plan – Με νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/11/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 16/10/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !