Ανάδειξη υποψηφίων προμηθευτών ελαστικών για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Ανάδειξη υποψηφίων προμηθευτών ελαστικών για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής προσφορών: 29/04/2022 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/04/2022.
  • CPV: 34351100-3, 34352100-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !