Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2016

  • Θέμα διαγωνισμού: Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2016
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης