Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2015

  • Θέμα διαγωνισμού: Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2015
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !