Ανάδειξη προμηθευτή ελαστικών για το 2016-17

  • Θέμα διαγωνισμού: Ανάδειξη προμηθευτή ελαστικών για το 2016-17
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/07/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !