Ακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ»

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/02/2016
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !