ΑΚΥΡΩΣΗ διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινεία)

  • Θέμα διαγωνισμού: ΑΚΥΡΩΣΗ διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινεία)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 01/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/08/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/07/2015
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !