Α’ ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή δημοπρασία” της παρ. 2α του άρθρου 5 του ΚΑΕΕ της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/12/2011
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 14/12/2011
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 02/12/2011
  • Θέμα Α’ ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !