Αυξήθηκαν τα κέρδη 18% το α’ τρίμηνο του 2011

Αύξηση 17,91% των κερδών μετά φόρων, με παράλληλη μείωση του κόστους πωλήσεων και των εξόδων διοίκησης (κατά 14%), παρουσίασε η ΕΥΑΘ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης:

–    Ο τζίρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήλθε στα 19.576 χιλ. ευρώ έναντι 19.175 χιλ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 2,09%.
–    Το κόστος των πωλήσεων έπεσε στα 10.670 χιλ. ευρώ έναντι 11.233 χιλ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2010, σημειώνοντας μείωση 5,01%.
–    Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 8.906 χιλ. ευρώ έναντι 7.943 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση 12,12%.
–    Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 7.285 χιλ. ευρώ έναντι 6.275 χιλ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2010 αυξανόμενα κατά 16,09%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5.555 χιλ. ευρώ έναντι 4.711 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 17,91%.

«Η αύξηση των κερδών κατά 18% της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι αποτέλεσμα της μικρής αύξησης κατά 2% των εσόδων, κυρίως όμως της μείωσης του κόστους των πωλήσεων κατά 5% και των εξόδων διοίκησης κατά 14% χάρη στην ορθολογικότερη διαχείριση της διοίκησης», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Ν. Παπαδάκης.

Επισημαίνεται ότι η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά στοιχεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Κατούνη 16-18), στις 12 μ., όπως προβλέπει το οικονομικό ημερολόγιο 2011 της εταιρείας.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !