Αύξηση κερδών 66% το 2011

Αύξηση 66% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της ΕΥΑΘ κατά τη χρήση του 2011, ανερχόμενα στο ποσό των 20,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 26 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας αύξηση 24,57%.

«Ξεπεράσαμε για πρώτη φορά το ‘φράγμα’ των 20 εκατ. ευρώ καθαρών κερδών, ως αποτέλεσμα ορθολογικής διαχείρισης και μείωσης του εργατικού κόστους (μείωση προσωπικού και μισθών). Τακτοποιήσαμε υποχρεώσεις της παρελθούσας διοίκησης, εξομαλύναμε τις εργασιακές σχέσεις και δαπανούμε συστηματικά σημαντικά κονδύλια σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών μας. Ωθούμε την ΕΥΑΘ προς την κατεύθυνση μιας εταιρείας – στρατηγείο, απαλλαγμένης από τις κρατικοδίαιτες αντιλήψεις του παρελθόντος. Η εταιρεία έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλιστούν η κοστοβόρα συντήρηση των μεγάλων εγκαταστάσεών της και η επωφελής διαχείριση της λυματολάσπης του βιολογικού σε βάθος χρόνου», επισήμανε ο Νίκος Παπαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ο τζίρος του ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των 75,4 εκατ. ευρώ έναντι 71,18 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (αύξηση 5,93%). Η αύξηση του τζίρου αποδίδεται  στην αναπροσαρμογή των τιμών ύδρευσης – αποχέτευσης στα επίπεδα του 2010 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11741/2006 ΚΥΑ), δεδομένου ότι λόγω της κρίσης μειώθηκαν η κατανάλωση ύδατος και οι συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Να επισημανθεί ότι από τα κέρδη έχουν αφαιρεθεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις κατά την τρέχουσα χρήση της τάξης των 4,4 εκατ. ευρώ.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !