Αποτελέσματα 9μήνου 2013

Με σταθερά υψηλή κερδοφορία, παρά τις επιβαρύνσεις που επέφερε η ρύθμιση των χρεών των δήμων στα οικονομικά της μεγέθη, και με εξυγίανση του πελατολογίου της έκλεισε το 9μηνο 2013 η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !