Αποτελέσματα 6μήνου 2015

Με ιδιαίτερα αυξημένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, λόγω αδυναμίας στην πληρωμή λογαριασμών, και αυξημένα έξοδα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων διαμορφώνονται τα αποτελέσματα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο εξάμηνο 2015.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !