ΑποχέτευσηΥπηρεσίες

ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο περιλαμβάνει:

 • Τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) μήκους 16 χλμ. και την επέκτασή του προς τον Δήμο Θέρμης με κεντρικό συλλεκτήρα μήκους 11 χλμ.
 • Κεντρικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων – ομβρίων
 • Πρωτεύοντες – δευτερεύοντες αγωγούς ακαθάρτων
 • Υπερχειλίσεις και θυροφράγματα για την ομαλή λειτουργία του δικτύου κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων καθώς και βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) για την αποτροπή εισόδου θαλασσίου ύδατος στο δίκτυο και τη μεταφορά του στην ΕΕΛΘ.

Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων και παντορροϊκών: περίπου 1.800 χλμ. εκ των οποίων ποσοστό περίπου 35% είναι παντορροϊκό.

Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων: περίπου 315 χλμ.

Υπερχειλίσεις αγωγών: 140 τεμάχια

Αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής: 25.000 τεμάχια

Αριθμός φρεατίων επίσκεψης: 42.000 τεμάχια

Αριθμός ιδιωτικών διακλαδώσεων: 60.000 τεμάχια

Διατομές ΚΑΑ 2.000 – 2.400mm και επέκτασης ΚΑΑ από 600 – 1.600mm

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 1.100.000 άτομα

Αποχετευμένη έκταση: 9.000 εκτάρια (ha)

Η μεταφερόμενη ποσότητα ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) που βρίσκεται στον ποταμό Εχέδωρο (Γαλλικό) είναι κατά μέσο όρο σε ξηρή περίοδο 155-160.000 m3/ημέρα περίπου.

Η μεταφερόμενη ποσότητα ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην ΑΙΝΕΙΑ ανέρχεται σήμερα σε περίπου 8.000 m3/ημέρα με προοπτική μέχρι τα 15.000 m3/ ημέρα και δε διαθέτει καμία υπερχείλιση.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙA

Στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως 60 αντλιοστάσια Αποχέτευσης τα οποία καλύπτουν τις περιοχές από τη περιοχή Δ.Δ. Πλαγιαρίου έως τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 • Κέντρου πόλεως-Καλαμαριάς: 11 αντλιοστάσια
 • Φοίνικα – Θέρμης: 2 αντλιοστάσια
 • Δυτικές περιοχές – Καλοχώρι: 11 αντλιοστάσια
 • Πεύκων: 3 αντλιοστάσια
 • Τριανδρίας: 1 αντλιοστάσιο
 • Πυλαίας: 1 αντλιοστάσιο
 • Συκεών: 1 αντλιοστάσιο
 • Πανοράματος: 6 αντλιοστάσια
 • Φιλύρου: 1 αντλιοστάσιο
 • Ωραιοκάστρου – Παλαιοκάστρου: 4 αντλιοστάσια
 • ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου: 2 αντλιοστάσια
 • Σίνδος: 2 αντλιοστάσια
 • Πλαγιαρίου: 3 αντλιοστάσια
 • Πολίχνης: 1 αντλιοστάσιο
 • Τουριστικών περιοχών Δήμου Θερμαικού: 11 αντλιοστάσια.

Σε αυτά τα αντλιοστάσια είναι εγκατεστημένα 165 αντλητικά συγκροτήματα τα οποία μεταφέρουν όμβρια ύδατα και λύματα στον ΚΑΑ διαμέσου μονών ή κυρίως διπλών ωθητικών αγωγών, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη, σε περίπτωση βλάβης του ενός αγωγού, ροή των ακαθάρτων υδάτων των περιοχών που δεν μπορούν να αποχετευτούν με βαρύτητα.

Η συνολική ποσότητα λυμάτων η οποία μεταφέρεται από τα αντλιοστάσια προς τον ΚΑΑ, ανέρχεται κατά μέγιστο στα 90.000m3, εκτός των περιόδων βροχοπτώσεων.

Τα παραπάνω αντλιοστάσια λειτουργούν για να αποχετεύσουν τις παραπάνω περιοχές είτε κατά ομάδες είτε κατά αλυσίδα είτε αυτόνομα. Στην πρώτη περίπτωση, τα λύματα μερικών τοπικών αντλιοστασίων ωθούνται προς ένα επικεφαλής αντλιοστάσιο από το οποίο ωθούνται προς τον ΚΑΑ. Στη δεύτερη περίπτωση, τα λύματα αντλούνται διαδοχικά από το ένα αντλιοστάσιο στο επόμενο με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς καταλήγοντας τελικά στον ΚΑΑ. Στη τρίτη περίπτωση, τα λύματα περιοχής οδηγούνται στο αντλιοστάσιο, αντλούνται και οδηγούνται στον ΚΑΑ με καταθλιπτικούς αγωγούς.

Τα αντλιοστάσια λειτουργούν με ηλεκτροκίνητες αντλίες οι οποίες λειτουργούν αυτόματα, δηλαδή η έναρξη και η παύση λειτουργίας τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αισθητήρων στάθμης, ανάλογα με τα επιθυμητά όρια.

Ο έλεγχος της λειτουργίας τους γίνεται μέσω Συστημάτων Τηλεμετρίας (SCADA). Αυτά τα συστήματα λειτουργούν με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) στους τοπικούς σταθμούς των αντλιοστασίων, μέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος της διεργασίας. Το σύνολο των αυτοματισμών των αντλιοστασίων είναι ασύρματα δικτυωμένο με το Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιτήρησή τους. Στο Κέντρο Ελέγχου υπάρχουν υπολογιστές με κατάλληλο εξοπλισμό (πομποδέκτες, μόντεμ, κεραίες κ.λπ.), και κατάλληλο λογισμικό, από όπου και διενεργείται ο έλεγχος της λειτουργίας και των βλαβών κι ο τηλεχειρισμός, ώστε τα αντλιοστάσια να δουλεύουν απρόσκοπτα επί 24ώρου βάσεως. Για τη συντήρηση των αντλιοστασίων πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι προληπτικοί ή έκτακτοι καθαρισμοί.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Το αρχικό Στάδιο Ι των έργων της ΕΕΛΘ τελικού προϋπολογισμού περίπου 11 εκ. € ξεκίνησε το 1983 και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το Φεβρουάριο του 1992, που άρχισε η λειτουργία της εγκατάστασης από τον κατασκευαστή. Χρειάστηκε στο ενδιάμεσο (1989-1992) να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις των επιμέρους μονάδων, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότερος (από τον αρχικώς προβλεπόμενο) βαθμός επεξεργασίας μέρους των λυμάτων της πόλης, ενώ άλλαξε και το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων (λόγω προστασίας του δέλτα του Αξιού) και καθορίσθηκε πλέον ως αποδέκτης ο Θερμαϊκός Κόλπος. Η ΕΕΛΘ από το 1992 ξεκίνησε να επεξεργάζεται περίπου 40.000m3/ημ. σταδιακά μέχρι τα 70.000m3/ημ., κατά την έναρξη της λειτουργίας του Σταδίου ΙΙ το 2000, με βαθμό επεξεργασίας άνω του 90%.

Τα έργα του Σταδίου ΙΙ ξεκίνησαν περί τα τέλη 1996 με προϋπολογισμό 34 εκ. € και με την ολοκλήρωσή τους στις αρχές του 2000 επεξεργάζονται με βαθμό απόδοσης άνω του 95% όλα τα αστικά λύματα της πόλης της Θεσσαλονίκης με συμβατικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού και ταυτόχρονη απομάκρυνση του αζώτου. Η ΕΕΛΘ δέχεται καθημερινά περί τα 155-160.000m3/ημ., ωστόσο οι προδιαγραφές σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι για αποδοχή μέσης παροχής λυμάτων 296.000m3/ημ. και ρυπαντικό φορτίο BOD5, SS και Nολ 80, 76 και 16 ton/ημ. αντίστοιχα.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του έργου περί τα μέσα 2002 για την υποδοχή και προεπεξεργασία βοθρολυμάτων (προϋπ. 4,7 εκ. €), η ΕΕΛΘ έχει τη δυνατότητα παραλαβής μέχρι περίπου 1.500 m3/ημ λυμάτων με βυτία από περιοχές που δεν εξυπηρετούνται με αποχετευτικό δίκτυο.

Η έξοδος της ΕΕΛΘ οδεύει, μέσω του δίδυμου Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων (ΑΔΕΛ), ανοικτά στο Θερμαϊκό κόλπο. Το έργο προϋπολογισμού 19 εκ. € τελείωσε στα μέσα 2001 και εκτείνεται 10,5km στην ξηρά και 2,5km στη θάλασσα μέχρι βάθους 23m.

Τα λύματα υφίστανται στην ΕΕΛΘ δευτεροβάθμια επεξεργασία με ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου και αποδέκτης των βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης.

Λόγω όμως της πολύ καλής ποιότητάς τους, αλλά και στα πλαίσια αντιμετώπισης της προβλεπόμενης μείωσης σε επάρκεια νερού, σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο, διερευνάται από την ΕΥΑΘ Α.Ε σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και άλλους φορείς, (χρησιμοποιώντας τον παλιό δίδυμο αγωγό προς τον ποταμό Αξιό) η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων προς ανάμειξη με τα νερά του Αξιού για άρδευση αγροτικών εκτάσεων κοντά στην Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει εφαρμοσθεί τα προηγούμενα καλοκαίρια.

Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Αφυδατωμένης Ιλύος:

Στις 16/1/2012 ξεκίνησε η 15μηνη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος με ευθύνη κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας από την ΕΥΔΕ του Υπ. Αν,Αν,ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό με τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας στις 16-4-2013, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανέλαβε τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας (φορέας λειτουργίας), την οποία ανέθεσε με διαγωνιστική διαδικασία σε ανάδοχο εταιρεία.

Η Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης της Αφυδατωμένης ιλύος της ΕΕΛΘ δέχεται την ποσότητα της αφυδατωμένης λάσπης που παράγεται καθημερινά από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης (ΕΕΛΘ) με σκοπό τη θερμική επεξεργασία της, την εξάτμιση του περιεχόμενου στην ιλύ νερού και την παραγωγή τελικού ξηρού προϊόντος με περιεκτικότητα στερεών άνω του 92%.

Το ημερήσια παραγόμενο προϊόν (έως 22 t/d ξηραμένου προϊόντος με υγρασία 5-8% έναντι 160 t/d αφυδατωμένη ιλύος με υγρασία 80%) έχει από τη φύση του περισσότερες δυνατές χρήσεις από ότι η αφυδατωμένη ή ασβεστοποιημένη ιλύς. Αναλυτικότερα το ξηρό προϊόν είναι κατάλληλο για της κάτωθι εφαρμογές:

ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτικά εργοστάσια, σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, για αποκαταστάσεις εδαφών, ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιέργειες μη βρώσιμων προϊόντων, ως πρόσμικτο λιπασμάτων για εφαρμογή σε καλλιέργειες κ.λπ.

Με βάση τα ανωτέρω, καθημερινά το παραγόμενο ξηραμένο προϊόν απομακρύνεται μέσω αναδόχων που προκύπτουν με σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες (ενδεικτικά η συνολική ποσότητα ξηραμένης ιλύος για το 2017 ανήλθε περίπου στους 6.820 τόνους).

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛΘ – Συνοπτικά Στοιχεία 2017

Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (σε μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού-ι.π.)

Δυναμικότητα οργανικού φορτίου (σχεδιασμού): 296.000m3/d

(βάση μελέτης σχεδιασμού, Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (πληθυσμός σχεδιασμού): 1.333.000

Στοιχεία Παροχών για το έτος 2017:

Μέση ημερήσια παροχή (m3): 156.470

 

Είδος λυμάτων – ποσότητες (m3/ημέρα):

α. Αστικά λύματα: 155.840

β. Βιομηχανικά λύματα: –

γ. Βοθρολύματα: 630

————————————————

Ετήσια παραγωγής ξηραμένης ιλύος: 6.820 τόνοι

Όγκος επεξεργασμένων λυμάτων για το 2017 (m3): 54.481.000

Ετήσιοι Μ.Ο. ποιότητας εξόδου 2017 (mg/L) BOD5 COD SS N-NH4 Total N Total P
14,8 65,5 19,5 1,24 8,54 3,68


Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών «ΑΙΝΕΙΑ», η οποία εγκαινιάσθηκε το 1997, μπορεί να επεξεργάζεται κατά το πρώτο στάδιο σχεδιασμού της Α΄ Φάσης 27.000m3/ημέρα. Αρχικά επεξεργαζόταν μικρές ποσότητες αστικών λυμάτων, από τη Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι μέσω δικτύου και τριών αντλιοστασίων και κυρίως μεγαλύτερες ποσότητες βοθρολύματων, από τις λοιπές περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού, τα οποία οδηγούνταν εκεί με βυτιοφόρα οχήματα.

Από το 2001, λειτουργεί ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός των τουριστικών περιοχών, με οκτώ αντλιοστάσια, και το αποχετευτικό δίκτυο των περιοχών του Δήμου Θερμαϊκού, τα λύματα των οποίων οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών προς επεξεργασία, ενώ έχουν συμπεριληφθεί και τα λύματα της περιοχής Πλαγιαρίου.

Από τη 1-05-2016 η Παροχή Υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ)» αποτελεί αντικείμενο της από 28/04/2016 υπογραφείσας σύμβασης, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 04/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε, με ανάδοχο εταιρία την «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και για διάρκεια 60 ημερολογιακών μηνών (ημερομηνία λήξης την 30/04/2021).

Από την άνοιξη 2017, οπότε και παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία, λειτουργεί η νέα μονάδα οζόνωσης για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων πριν αυτά διατεθούν στο Θερμαϊκό κόλπο.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ – Συνοπτικά Στοιχεία 2017

Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (σε μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού-ι.π.)

Δυναμικότητα οργανικού φορτίου (σχεδιασμού): 87.000m3

(βάση μελέτης σχεδιασμού, Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (συνδεδεμένος πληθυσμός): 41.880

Στοιχεία Παροχών για το έτος 2017:

Μέση ημερήσια παροχή (m3): 8.100

 

Είδος λυμάτων – ποσότητες (m3/ημέρα):

α. Αστικά λύματα: 7.360

β. Βιομηχανικά λύματα: –

γ. Βοθρολύματα: 740

————————————————

Ετήσια Παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος (τόνοι, κατά προσέγγιση: 3.115

Όγκος επεξεργασμένων λυμάτων για το 2017 (m3): 3.032.560

Ετήσιοι Μ.Ο. ποιότητας εξόδου 2017 (mg/L) BOD5 COD SS N-NH4 Total N Total P
2,9 22,4 6,5 0,42 7,16 5,0

Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΚΑ)

Η Μονάδα περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε το 2003 και δέχεται περί τα 10.000-15.000 m3/ημέρα βιομηχανικών αποβλήτων από την περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Στη διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., πρόδρομα έργα τα οποία θα ενσωματωθούν στο συνολικό έργο αναβάθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΜΚΑ. Με την ολοκλήρωση των πρόδρομων έργων επιτυγχάνεται απομάκρυνση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων κατά 70% περίπου.

Με ευθύνη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ υποβλήθηκε στο ΥΠΕΚΑ σχετική ΜΠΕ και εκδόθηκε νέα ΑΕΠΟ, στην οποία περιλαμβάνονται και τα έργα αναβάθμισης και οι όροι λειτουργίας της ΜΚΑ. Επίσης κατατέθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αίτημα και εκδόθηκε άδεια Τεχνικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα αναβάθμισης.

Η μονάδα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης (στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας από 1η Αυγούστου), η οποία διενεργείται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Στοιχεία Παροχών για το έτος 2017 (μετά την 1/8):

Μέση ημερήσια παροχή (m3): 12.381

Ετήσια Παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος (τόνοι, κατά προσέγγιση): 5.423

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !