ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3220/12-09-2014) αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου για ενδεχόμενη συνεργασία – συγχώνευση ΕΥΑΘ – ΕΥΔΑΠ, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η πληροφόρηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. για το θέμα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τα σχετικά δημοσιεύματα.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !