Απάντηση για το έργο SCADA

Εντός χρονοδιαγράμματος αναμένεται να έχει υλοποιηθεί το έργο «Τηλεέλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.», διαβεβαιώνει η ΕΥΑΘ με αφορμή σχετικά σημερινά δημοσιεύματα μετά από ερώτηση της ευρωβουλευτή του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη προς την Κομισιόν.
Το συγκεκριμένο έργο ύψους 4 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να βελτιώσει την απόδοση του υδροδοτικού συστήματος της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο στάδιο υποβολής αιτήματος έγκρισης -από τη διαχειριστική αρχή- των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού, ενώ στη συνέχεια κι εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση, θα ακολουθήσει και η προκήρυξή του. Κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί το έργο δεν υπάρχει, δεδομένου ότι στα προς έγκριση τεύχη δημοπράτησης προβλέπεται η ολοκλήρωσή του εντός 24 μηνών και πάντως πριν από τα τέλη του 2020.
Σημειώνεται ότι πριν από την αρχική υποβολή των τευχών δημοπράτησης προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η μέγιστη δυνατή διαφάνειά του.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !