Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 16/12/2021 αποφάσισε την αποδοχή της υπ. αριθ. 25/14.12.2021 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων για τον ορισμό του κ Δημητρίου Κωνσταντακόπουλου ως μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ Γεωργίου Σάτλα.

Μετά την ως άνω απόφαση, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:

 1. Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
 2. Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 3. Πενέλης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
 4. Κλείτου Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 5. Κουλούρης Θεόδωρος, Εκτελεστικό μέλος
 6. Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
 7. Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Μη εκτελεστικό μέλος
 8. Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
 9. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος
 10. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
 11. Ιωάννης Μήτζιας, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !