Αναπτυξιακοί ΣτόχοιΈργα & Ανάπτυξη

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΕΥΑΘ ΑΕ, όπως έχουν τεθεί στο εγκεκριμένο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας, σχετίζονται με μία σειρά έργων, μελετών και δράσεων:

 • Για την αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Για την αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Για την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων καθαρού πόσιμου νερού που θα καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ.
 • Για την αναβάθμιση της σχέσης της Εταιρείας με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, της μετάβασης σε ένα σύγχρονο πελατοκεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη συνεισφορά της ΕΥΑΘ στο κοινωνικό σύνολο.
 • Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Εταιρείας, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικής/φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων συστημάτων και σε μείωση του ενεργειακού/περιβαλλοντικού κόστους.
 • Για την καθιέρωση της Εταιρείας ως ενός φορέα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αναπτυξιακά Έργα (σε εξέλιξη/ προγραμματιζόμενα)

 • Κατασκευή επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) – Φάση Α2.
  • Μετά από την ολοκλήρωση του έργου η ΕΕΝΘ θα μπορεί να τροφοδοτεί την περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ με επιπλέον 150.000m3 νερού την ημέρα.
 • Κατασκευή δεύτερου κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) Θεσσαλονίκης.
  • Το εν λόγω έργω κατασκευάζεται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης της πόλης.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος τηλεελέγχου και αυτοματισμού του συστήματος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ (SCADA Ύδρευσης).
  • Μετά από την ολοκλήρωση του έργου η ΕΥΑΘ θα είναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης, καθώς και να σχεδιάζει τη βελτιστοποίησή της (αποτίμηση διαρροών, δεδομένα για την υδραυλική προσομοίωση του συστήματος ύδρευσης, σενάρια κρίσεων, κλπ), με πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές και την Εταιρεία.
 • Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής Ωραιοκάστρου.
  • Το έργο θα αναβαθμίσει πλήρως το σύστημα υδροδότησης της περιοχής.
 • Κατασκευή αποχετευτικών έργων αναβάθμισης αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών, παραλιακού συλλεκτήριου αγωγού και κεντρικού αγωγού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΑΙΝΕΙΑ.
  • Το έργο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο σύστημα αποχέτευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ.
 • Ενίσχυση – επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού.
  • Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του υδαταγωγού Αραβησσού και τη θωράκισή του έναντι αστοχιών έως την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ – Φάση Α2), οπότε και θα εκκινήσει η πλήρης ανακαίνισή του.
 • Προμήθεια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία οργάνων & συσκευών δημιουργίας πιλοτικών ολοκληρωμένων κλειστών υποζωνών συστηματικού ελέγχου, καταμέτρησης, παρακολούθησης & διαχείρισης νερού (District Metered Areas – DMAs).
  • H ανάπτυξη DMAs, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, είναι ιδιαίτερα σημαντική βοηθώντας στην μείωση του μη μετρήσιμου νερού. Με το αντικείμενο αυτό επιδιώκεται, εκτός των άλλων, να αντιμετωπιστούν και ανάγκες υλοποίησης αιτημάτων φορέων, ΟΤΑ, και καταναλωτών σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσής τους.
 • Έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης.
  • Τα έργα αποσκοπούν στην απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης.
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης της περιοχής Νεοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
  • Το έργο θα αναβαθμίσει πλήρως όλο το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής.

Μελέτες Αναπτυξιακού περιεχομένου (σε εξέλιξη/ προγραμματιζόμενες)

 • Μελέτη ελέγχου υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ).
  • Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης.
 • Μελέτη νέων αγωγών των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (εξωτερικών υδραγωγείων) Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και νέων περιοχών (Θερμαϊκός, Θέρμη).
 • Μελέτη νέων δεξαμενών του συστήματος ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Οι προηγούμενες δύο μελέτες, και τα αντίστοιχα έργα που υλοποιηθούν ακολούθως, εντάσσονται στο πλαίσιο αναβάθμισης και επέκτασης του συστήματος ύδρευσης.
 • Μελέτη του δεύτερου κλάδου του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού του Αντλιοστασίου μεταφοράς νερού Αλιάκμονα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ).
  • Το προς μελέτη έργο θα οδηγήσει σε αύξηση των ποσοτήτων νερού του Αλιάκμονα που μπορούν να μεταφερθούν προς επεξεργασία στην ΕΕΝΘ, και είναι απαραίτητο για την αξιοποίηση της δυναμικότητας της ΕΕΝΘ μετά από την ολοκλήρωση του έργου επέκτασής της (Φάση Α2).
 • Μελέτη τριών Νέων Δεξαμενών (Δ2, Δ3 & Δεξ. καθίζησης και κορεσμού ασβέστη) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ).
  • Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης της δυναμικότητας της ΕΕΝΘ, η οποία κρίνεται απαραίτητη εν όψει και του έργου επέκτασής της (Φάση Α2).
 • Μελέτη αναβάθμισης – βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου ύδρευσης του Δενδροποτάμου.
  • Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης.
 • Μελέτη εξωτερικών δικτύων ύδρευσης περιοχών Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής – Χορτιάτη.
  • Μετά από την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, σε συνδυασμό με το έργο επέκτασης της ΕΕΝΘ (Φάση Α2), θα υπάρχει η δυνατότητα να υδροδοτηθούν και οι περιοχές Ασβεστοχωρίου – Εξοχής – Χορτιάτη από το δίκτυο της ΕΥΑΘ (η περιοχή των Πεύκων υδροδοτείται ήδη).
 • Έκθεση ανάλυσης των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων EL09 & EL10 (περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ).
 • Μελέτη για την επισκευή των δύο δεξαμενών τελικής καθίζησης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).
  • Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης της ΕΕΛΘ.
 • Μελέτη κτιριολογικού προγράμματος ΕΥΑΘ ΑΕ.
  • Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών της Εταιρείας, με στόχο της καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας (μείωση ενεργειακού/περιβαλλοντικού κόστους).
 • Υλοποίηση σχεδίου ενεργειών και εργασιών ολοκληρωμένης συντήρησης και ανακαίνισης του υδαταγωγού Αραβησσού.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, δράσεις και έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για την πλήρη ανακαίνιση του υδαταγωγού, μετά την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ – Φάση Α2).
 • Υδραυλική προσομοίωση συστήματος ύδρευσης.
  • Η συγκεκριμένη εργασία προϋποθέτει την αναλυτική «χαρτογράφηση» του συστήματος ύδρευσης και – σε συνδυασμό με την υλοποίηση του SCADA Ύδρευσης – θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του (ζωνοποίηση, εντοπισμός διαρροών, διαχείριση σεναρίων λειτουργίας σε συνθήκες κανονικότητας και κρίσεων, κλπ)
 • Υδραυλική προσομοίωση πιλοτικής λεκάνης συστήματος αποχέτευσης.
  • Η συγκεκριμένη εργασία θα αποτελέσει τη βάση για την μελλοντική υδραυλική προσομοίωση και του συστήματος αποχέτευσης.
 • Μελέτη μείωσης ενεργειακού κόστους ΕΥΑΘ ΑΕ και υλοποίησης επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού των υποδομών της Εταιρείας, καθώς και αναζήτησης νέων επενδύσεων στο πνεύμα της πράσινης ανάπτυξης.

Συνεργασίες με άλλους φορείς (Νέες Αναπτυξιακές Δραστηριότητες)

 • Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθηση κατανάλωσης υδρομέτρων στην Πανεπιστημιούπολη / Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα “Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης” (Smart-Water) για την πιλοτική εγκατάσταση συστήματος έξυπνης υδρομέτρησης εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) / Συνεργασία με την Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Apifon και το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
 • Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου ΕΥΑΘ Παγίων και δημιουργία σύγχρονου μητρώου όλων των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας της / Συνεργασία με την ΕΥΑΘ Παγίων.
 • Πρόταση χρηματοδότησης προετοιμασίας – ωρίμανσης έργων των Επενδυτικών Προγραμμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ & ΕΥΑΘ Παγίων / Συνεργασία με την ΕΥΑΘ Παγίων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • Υλοποίηση έργων “Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ” και “Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) – Φάση Α2” / Συνεργασία με Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
 • Υπολογισμός Δεικτών Παρακολούθησης ΕΥΑΘ ΑΕ / Συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !