Ανακοίνωση υπογραφής σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος μέσω PPA΄s

Θεσσαλονίκη 7/3/2024

H ΕΥΑΘ ΑΕ υλοποιώντας τη στρατηγική και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει, με πυλώνες το τρίπτυχο: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία, υπέγραψε σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματικό διακανονισμό (Financial/VirtualCorporate PPA, Pay-as-Produced), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της για οκτώ (8) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης τεσσάρων (4) ετών και συνολικό όγκο 100 GWh ετησίως.

Η ενέργεια αυτή θα προέρχεται τόσο από αιολικούς όσο κι από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, οι 75 GWh θα προέρχονται από αιολικό σταθμό παραγωγής, που είναι ήδη σε λειτουργία και οι 25 GWh από φωτοβολταϊκό σταθμό, που θα είναι έτοιμος σε περίπου 2 χρόνια.

Πέραν της μείωσης του ενεργειακού κόστους για την εταιρεία, πρόσθετο όφελος θα προκύψει κι από τη μεταβίβαση των Εγγυήσεων Προέλευσης για την «πράσινη» αυτή ενέργεια, υλοποιώντας τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ, να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των εκπομπών άνθρακα και κατ’ επέκταση των κλιματικών στόχων, για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 50% έως το 2030.