Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 5ης Μαΐου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 01/08/2023.
 • Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
 • Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 21/02/2024.
 • Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως 20/02/2023.
 • Κουλούρης Θεόδωρος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 26/08/2023.
 • Γεώργιος Σάτλας, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
 • Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
 • Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
 • Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
 • Γεώργιος Αρχοντόπουλος εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2020.
 • Αναστάσιος Σαχινίδης, εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2020.