Ανακοίνωση συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 29ης Αυγούστου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 2/08/2024.
 • Νάρκισος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 27/08/2024.
 • Ιωάννης Παπαϊωάννου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
 • Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 21/02/2024.
 • Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως 21/02/2024.
 • Κουλούρης Θεόδωρος, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 27/08/2024.
 • Στεφανία Τανιμανίδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
 • Παναγιώτης Γκόγκος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
 • Ολυμπία Λάτσιου – Χρυσάφη, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
 • Γεώργιος Αρχοντόπουλος εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
 • Αναστάσιος Σαχινίδης, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !