ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΥΑΘ ΑΕ

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του εννεαμήνου 2015, ο τζίρος του ομίλου της ΕΥΑΘ ανήλθε στο ποσό των 53,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 1%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (μείωση 6,8%). Τα  προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 26%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. του αντίστοιχου περσινού 9μήνου (μείωση 40,7%). Τα δε ταμειακά διαθέσιμα κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 50,9 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. του 9μήνου 2014 (αύξηση 10,4%).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !