Ανακοίνωση σχολιασμού ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ

Με βελτιωμένα τα μεγέθη της έκλεισε την οικονομική χρήση του 2015 η ΕΥΑΘ, αυξάνοντας τα προ φόρων κέρδη της κατά 1,8%.

 

Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,7 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 0,87% λόγω πτώσης των τιμολογούμενων ποσοτήτων νερού κατά 1,1 εκατ. κ.μ. – και αντίστοιχα των τελών αποχέτευσης.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !