ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα 11,23 εκ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά φόρων κέρδη της εισηγμένης Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του α΄εξαμήνου του 2011, τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των 11,95 εκ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη μείωση συνδέεται με την αντίστοιχη μείωση κατά 2,9% του τζίρου της Εταιρίας, ο οποίος ανήλθε στα 37,76 εκ. ευρώ, έναντι 38,89 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περισυνής περιόδου, παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση της Εταιρίας κατόρθωσε να μειώσει τόσο τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης και διανομής κατά 9,87% (2,29 εκ. ευρώ έναντι 2,54 εκ. ευρώ), όσο και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας κατά 14% (2,07 εκ. ευρώ έναντι 2,41 εκ. ευρώ), ενώ παράλληλα πέτυχε την αύξηση κατά 29,48% των λοιπών εσόδων (από 1,21 κ. ευρώ πέρισυ, σε 1,57 εκ. ευρώ εφέτος).
Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλος περιόδου ανήλθαν κατά την 30/06/2012 σε € 30.826 έναντι € 23.159 την 31/12/2011 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά € 7.667 ή 33%.
Σε επίπεδο δεικτών, ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί όλους τους βασικούς δείκτες σε εξαιρετικά επίπεδα, με το Περιθώριο Μικτού Κέρδους να διαμορφώνεται στο 42,6%, το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους στο 37,9% και τέλος το Περιθώριο Μετά Φόρων στο 30%.
«Η πολιτική που ασκήθηκε από τη διοίκηση της ΕΥΑΘ το τελευταίο διάστημα είχε στόχο τη διατήρηση των υψηλών δεικτών κερδοφορίας της και τη μείωση των δαπανών της, ως αντιστάθμισμα στη μείωση της κατανάλωσης λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα του εξαμήνου αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας, η οποία είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Νίκος Παπαδάκης.