Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων 2022

Ανακοίνωση για την Ετήσια Παρουσίαση στους αναλυτές, των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2022