ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Γεωργίου Σάτλα από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Μετά την ως άνω παραίτηση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:

  1. Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
  2. Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  3. Πενέλης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
  4. Κλείτου Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  5. Κουλούρης Θεόδωρος, Εκτελεστικό μέλος
  6. Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
  7. Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Μη εκτελεστικό μέλος
  8. Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
  9. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
  10. Ιωάννης Μήτζιας, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !