Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθμ 126/2023 απόφαση του, ενέκρινε το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας έτους 2023, το οποίο έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων  ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023:

  • Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2022 : Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
  • Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2022 : Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα  4 Σεπτεμβρίου  2023
  • Αποκοπή Μερίσματος : Δευτέρα  11  Σεπτεμβρίου 2023 (*)
  • Δικαιούχοι Μερίσματος (record date) : Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023  (*)
  • Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 (*)
  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2023: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)  και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !