Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 90/2022 απόφαση του, ενέκρινε το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2022 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022.

  • Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2021 : Παρασκευή 15 Απριλίου 2022
  • Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021 : Παρασκευή 15 Απριλίου 2022
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022
  • Αποκοπή Μερίσματος : Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 (*)
  • Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 (*)
  • Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 (*)
  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022 : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (
www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !