ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α 9ΜΗΝΟΥ 2012

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων
Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & Ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 30-9-2012 δημοσιεύονται σήμερα, Παρασκευή  30η Νοεμβρίου 2012, στις εφημερίδες ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, επίσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.grΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !