Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & Ομίλου της περιόδου 1-1-2013 έως 31-3-2013 καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται σήμερα, Παρασκευή 31η Μαΐου 2013, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eyath.grΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !