Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες Μητρικής & Ομίλου καθώς και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1-1-2012 έως 31-12-2012 ανακοινώνονται σήμερα, Παρασκευή 29η Μαρτίου 2013 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.eyath.grΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !