ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 20/12/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 20η Δεκεμβρίου 2019 στην έδρα της (Εγνατίας 127, ΤΚ, Θεσσαλονίκη), πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα,, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 14 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.126.118 μετοχές, ήτοι ποσοστό 82,992 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28/11/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής: .

Θέμα 1ο: Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018.

Σε σύνολο 30.126.118 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 29.853.070 ψήφισαν υπέρ (99,09% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων), 266.718 (0,88% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

Το ψηφισθέν κείμενο του Καταστατικού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 είναι αναρτημένο στο ιστότοπο της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Θέμα 2ο: Έγκριση Πολιτικής αμοιβών μελών Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε σύνολο 30.126.118 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 29.853.070 ψήφισαν υπέρ (99,09% επί των παρόντων), 106.330 ψήφισαν κατά (0,35% επί των παρόντων), 166.718 (0,55% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

 

Νέο Καταστατικό ΕΥΑΘ εναρμονισμένο με τον Ν. 4548/2018 εδώΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !